Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


Informace pro uchazeče:ZENGROVKA – škola s dlouholetou tradicí – záruka kvality školy – nositelka prestižního titulu „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“

Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o., tzv. ZENGROVKA, byla založena téměř před 100 lety (1919) a patří k nejstarším a nejvýznamnějším středním školám v Moravskoslezském kraji. Její žáci se dlouhodobě umísťují na předních místech ve výsledcích společné části maturitní zkoušky mezi SOŠ v MS kraji a vítězí nejen v technických oborech, ale jsou rovněž úspěšní ve všeobecně vzdělávacích předmětech. ZENGROVKA je odborně technická škola podporující moderní výuku, zaměřenou na úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Více než 80% absolventů školy pokračuje ve studiu na VŠ.

Baví vás technika? Chcete mít po studiu možnost snazšího nalezení pracovního uplatnění nebo dále studovat některou z převážně technických, ekonomických či jiných vysokých škol? Rádi navštěvujete nová místa v tuzemsku nebo zahraničí, dozvídáte se nové věci z oblasti vědy a techniky? Chcete-li se dovědět více, prohlédnout si školu, srdečně Vás zveme na její prohlídku v rámci akce Dny otevřených dveří, kde je pro Vás připraven program, a to ve dnech:


Středa 7. 12. 2016 14:00 – 18:00 hodin
Sobota 7. 1. 2017 10:00 – 13:00 hodin

Těšíme se na Vás!


Informace o možnosti studia na škole podají zástupci ředitele:
Mgr. Tomáš Maňák, tel: 775 994 288, e-mail: manak[zavináč]spszengrova[tečka]cz
Mgr. Vladimír Mokrohajský, tel.: 604 672 341, e-mail: mokrohajsky[zavináč]spszengrova[tečka]cz .


Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:
Kód Obor ŠVP
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Výpočetní technika
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství - Automobilní technika
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Management ve strojírenství
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ Mechanik seřizovač - mechatronik

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:
Kód Obor ŠVP
23-56- H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ Obráběč kovů

Regionální firmy mají o naše absolventy zájem a jsou připraveny schopné žáky finančně podporovat již při studiu na škole.


Prezentační materiály naší školy a jednotlivých oborů:

Informační brožura
Letáček


Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2017/2018 takto:
Kód Obor Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 90
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 30
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ 24*
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ 24

* V souladu se schválením žádosti o navýšení počtu přijímaných uchazečů do 1. ročníku studijního oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač přijme ředitel školy do tohoto oboru prvních 30 uchazečů.

Přihláška ke studiu na střední škole je v elektronické podobě ke stažení zde (29kB xlsx).

Přihlášku si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout (nebo nejdříve vytisknout a pak ručně vyplnit) a doručit osobně nebo poštou na naši školu.


Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách (druhý list přihlášky).


Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě opět naši školu a druhý obor vzdělání (jsou nutné dvě přihlášky, přihlášku lze okopírovat).

K přijetí do všech oborů na naší škole je nutná lékařská prohlídka. Uchazeči o studium musí mít od obvodního lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pro zdravotní způsobilost uchazeče o studium stačí potvrzení lékaře na tiskopisu přihlášky v kolonce pro to určené. Naše škola nevyžaduje samostatný „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.


Lékařský posudek - kategorizace obecně - čtěte
Lékařský posudek - strojírenství
Lékařský posudek - ekonomika a podnikání
Lékařský posudek - mechanik seřizovač
Lékařský posudek - obráběč kovů

V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy se budou konat v měsících leden až duben 2017. Informační leták a přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám ke stažení zde.


Naši školu si můžete prohlédnout také virtuálně v sekci Galerie - Virtuální prohlídka prostor naší školy.

Nebo na tomto videuKde nás najdete:


Co všechno vám nabízíme?

O naše absolventy mají zaměstnavatelé zájem

Naši absolventi se díky znalostem, které získají v naší škole, a díky připravenosti dané využíváním moderních technologií, jimiž škola disponuje, na trhu práce neztratí. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, má dobré jméno mezi regionálními zaměstnavateli, pro něž jsou naši absolventi sázkou na jistotu.

Například absolventi oboru Strojírenství – výpočetní technika se dobře uplatňují zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech nebo při zajišťování projektové a technologické stránky výroby. Jsou úspěšní v profesích konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu, obchodní technik a v mnoha jiných.

Mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v automobilních, potravinářských i jiných podnicích regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, elektrotechnickém průmyslu aj. Úspěšní bývají i ve sféře drobného soukromého podnikání.

Po ukončení oboru Strojírenství – automobilní technika nacházejí jeho absolventi práci nejčastěji ve středních technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech, elektrotechnických, automobilních, potravinářských i jiných podnicích v regionu, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství atd. Nejčastěji pracují jako servisní technik v autoservise, pracovník ve stanici technické kontroly vozidel, dopravní policista (po dalším nezbytném studiu nebo proškolení), technický pracovník v továrnách na výrobu automobilů nebo jejich součástí, v méně častých případech i jako automechanik nebo obchodní zástupce.

Absolventi Managementu ve strojírenství se mohou uplatnit zejména v ekonomické sféře jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník v oblasti reklamy a marketingu a v dalších administrativně ekonomických funkcích a pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění v středních technickohospodářských a administrativních funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech.

Absolventi oboru Mechanik seřizovač nacházejí uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač, jsou schopni samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat a programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, centra, zařízení, výrobní linky a automatizované pracoviště vybavené řídicími systémy. Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik a také při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.

Absolventi oboru Obráběč kovů jsou schopni samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Jsou připraveni jako univerzální obráběči s širokou profilací nebo na výkon činností v technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, popřípadě dalších technologií třískového obrábění). Uplatňují se v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby (obráběč, soustružník, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů). Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. Odborná vyspělost absolventa mu rovněž umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů strojírenského charakteru formou nástavbového studia.


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook